Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı Drama;

Yaratıcı Drama Nedir?

“Yaratıcı drama; bir grupla ve grup üyelerinin yaşantılarından yola çıkarak, bir amacın, bir düşüncenin, doğaçlama, rol oynama vd. tekniklerden yararlanılarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe, şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaratıcı drama, tümel bir öğrenmeyi gerçekleştirebilecek özelliklere sahiptir; öğrenmede bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarının eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesini kolaylaştırır ve öğrenmenin yaşantısal hale getirildiği uygulamalardan oluşur.

Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir.

Yaratıcı drama katılımcıların tecrübelerine dayalıdır ve katılımcıları merkeze alır.

Sonuç değil, sürekli odaklı bir çalışmadır.

Yaratıcı drama disiplinlerarası bir alandır.

Bu alanlar: eğitim, psikoloji, sosyoloji, sosyoloji, felsefe, program geliştirme, öğretim ilke ve yöntemleri, resim, heykel, edebiyat vb. tüm sanat alanları, tiyatro, dramaturgi, sahne bilgisidir.

Yaratıcı drama, oyunların tüm genel özelliklerinden yararlanır…”

Prof. Dr. Ömer Adıgüzel
Palto Drama ve Sanat Merkezi’nde

Yaratıcı Drama Dersleri Nasıl Verilmektedir?

Kurumumuzda/ Sanat merkezimizde yaratıcı drama dersleri yöntem ve disiplin boyutu olmak üzere iki şekilde verilmektedir.

Yaratıcı dramanın yöntem boyutu; katılımcılara duyuşsal, bilişsel ve devinişsel anlamda kazanım sağlayacak teatral öğelerin öğretildiği bir ders programıdır.

Amaç katılımcılarda/ öğrencilerde yaşamsal sürece katkı sağlamanın yanı sıra oyunculuk ve tiyatro alanında da kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Palto Drama ve Sanat Merkezi’nde

Sınıflar Nasıl Belirlenmektedir?

Katılımcılarımızın/öğrencilerimizin hazır bulunuş ölçümleri yapıldıktan sonra kendi yaş grubuna göre sınıflar belirlenmektedir.

Derslerimiz çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere farklı yaş gruplarının gelişim özelliklerine göre yapılmaktadır.

Ders sonunda,  katılımcılarla/öğrencilerle uyguladığımız içeriklerin ölçme ve değerlendirmesini yapmaktayız. Aldığımız notlara bağlı olarak katılımcının/öğrencinin kendisine ya da velisine geri bildirim yapmaktayız.

Palto Drama ve Sanat Merkezinde

Drama Liderleri Hangi Özelliklere Sahiptir?

Öncelikle kurumumuzdaki sanatçı öğretmenlerin konservatuvar mezunu olması koşuldur. Buna ek olarak Çağdaş Drama Derneğinden liderlik eğitimi almış olması kurumumuzun özel tercihidir. Bunlara ek olarak mesleğini tutkuyla icra ediyor olması, fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir birey olması eğitim anlayışımızın önemli bir parçasıdır.

Palto Drama ve Sanat Merkezinde

Kamera Önü Oyunculuk Dersleri Sınıfları Kaç Kişiliktir?

Sınıflarımız, dersliklerimizin kapasitesine göre en az 4 kişi en fazla 12 kişi olacak şekilde düzenlenmektedir.

Sınıflarımızda hijyen kurallarına önem gösterilmektedir. Bu nedenle katılımcı yedek ayakkabıyla derse alınmakta ya da galoş giymektedir.

Derslerimiz hafta bir gün iki (2) ders saati olarak gerçekleştirilmektedir.

Derslerimiz yalnızca grup eğitimi olarak verilmektedir.

Palto Drama ve Sanat Merkezi’nde

Derslere Seyirci Alınır mı?

Yaratıcı drama liderliği; yalnızca genç ve yetişkin katılımcılara verilmektedir. Amaç katılımıcıların/öğrencilerin yaratıcı dramanın içeriğini kavramalarını sağlamak ve uygulama yapabilmeleri için liderlik eğitimi vermektir. Disiplin boyutunu ve yöntem boyutunu kapsamaktadır.

Derslerimiz özel ve grup dersi olarak iki şekilde verilmektedir.

Derslerimiz haftada bir gün iki (2) ders saati olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu program, yaratıcı drama liderlik programı olup Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği saat ölçüsünde eğitim alınması zorunludur.

Sertifika programıdır.

Palto Drama ve Sanat Merkezi’nde

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Nasıl Verilmektedir?

Yaratıcı drama liderliği; yalnızca genç ve yetişkin katılımcılara verilmektedir. Amaç katılımıcıların/öğrencilerin yaratıcı dramanın içeriğini kavramalarını sağlamak ve uygulama yapabilmeleri için liderlik eğitimi vermektir. Disiplin boyutunu ve yöntem boyutunu kapsamaktadır.

Derslerimiz özel ve grup dersi olarak iki şekilde verilmektedir.

Derslerimiz haftada bir gün iki (2) ders saati olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu program, yaratıcı drama liderlik programı olup Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği saat ölçüsünde eğitim alınması zorunludur.

Sertifika programıdır.

Kurumumuz yaratıcı drama alanında görev yapmak isteyen mezun sanatçılara/ liderlere, gönüllülük ilkesine bağlı olarak iş ve tecrübe olanağı sağlamaktadır.